Onze klantenservice is vandaag open vanaf 10.00 uur
Bel naar 085 047 0335 of stuur een e-mail naar [email protected]

Ben je toch niet tevreden over je aankoop? Dan kun je hem terugsturen binnen 14 dagen. Graag wel in originele verpakking en staat. Uiteraard heb je de mogelijkheid om je product te bekijken zoals je het in de winkel zou bekijken.

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruik maken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Download: Het Europees modelformulier voor herroeping.

Graag het pakketje binnen 14 dagen nadat je ons op de hoogte hebt gesteld van de ontbinding terugsturen. Zorg er voor dat je het pakketje goed verpakt en eventueel verzekerd terugstuurt. Wij zijn niet aansprakelijk indien een pakketje kwijt of beschadigd is. Alle retouren dienen op eigen verzendkosten te worden verstuurd. Mocht het blijken dat je product door onze fout stuk is gegaan, dan krijg je je verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jou keuze voor een andere wijze van levering dan de goedkope standaard levering) teruggestort.

Retouradres voor aanschaf tussen oktober 2018 t/m 31-05-2020

Coolmix B.V.
Afd. Retouren
Venenweg 66
1161 AK Zwanenburg

Retouradres voor aanschaf vanaf 31 mei 2020

Coolmix B.V.
Afd. Retouren
Industriepark 5D
9351 PA Leek

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met de terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit om de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Heb je iCloud op je telefoon geactiveerd? Dan moeten wij deze eerst van het toestel verwijderen alvorens wij de terugbetaling kunnen doen.

Indien je meer doet met het ontvangen product dan het beoordelen daarvan en er daardoor schade aan het product ontstaat, ben je aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.

Bevalt je aankoop toch niet helemaal, maar heb je het al in gebruik genomen? Wij balen daar ook van. Maar voor al je aankopen geldt 14 dagen bedenktermijn, dus ook voor deze. Bij zichtbare gebruikssporen krijg je van ons dan ook een deelvergoeding. Wij hanteren de richtlijn dat deze deelvergoeding 75% van de aankoopwaarde bedraagt..

Voorwaarden voor terugsturen van een gebruikt product

  • De deelvergoeding bedraagt altijd 75% van het dagwaarde.
  • Deze service geldt alleen voor producten die niet ouder zijn dan 14 dagen (dag van ontvangst). Producten die vallen onder de uitzonderingen zijn uitgesloten van deze regeling.

100% vergoeding

Compleet in originele staat en verpakking.

75% vergoeding

Wij hanteren de richtlijn dat deze deelvergoeding 75% van de aankoopwaarde bedraagt..

Incompleet en/of beschadigd, vies/gebruikt zonder verpakking.

Er zijn helaas uitzonderingen op de regel. Hopelijk heb je daar begrip voor. Het betreft producten als;

  • Producten zoals in-ear headsets waarvan de verzegeling is verbroken i.v.m. hygiëne.

Je bent aansprakelijk voor waardevermindering van de producten als gevolg van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Neem daarom even contact met ons op als je twijfelt of je product wel of niet terug mag.

Slava Yurthev Copyright